...

Służba Matce Bożej dla Dobrego Wychowania

Dlaczego Służba Matce Bożej?

Instruktorzy i Studenci Akademii Młodzieżowej powołali Służbę Matce Bożej dla Dobrego Wychowania jako odpowiedź na wołanie Najświętszej Maryi Panny kierowane na przestrzeni ostatnich lat podczas licznych objawień. Matka Boża wielokrotnie mówiła, że modlitwa różańcowa jest ratunkiem dla młodego pokolenia, rodzin, Ojczyzny i Kościoła.

Służbę Matce Bożej dla Dobrego Wychowania tworzą: młodzież, wychowawcy, rodzice, dziadkowie oraz osoby szczerze zatroskane o młode pokolenie.


Jako Służba Matce Bożej pragniemy:

– Oddawać cześć Matce Bożej Niepokalanie Poczętej poprzez wypełnianie Jej prośby „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5) i codzienne wypełniać wolę Bożą poprzez podążanie za Chrystusem i Jego Świętą Ewangelią.

– Propagować modlitwę różańcową jako oręż w walce duchowej oraz skuteczny sposób wypraszania potrzebnych łask dla młodego pokolenia, rodzin, Kościoła i Ojczyzny, dla podopiecznych wszystkich dzieł Akademii Młodzieżowej, dla pracowników oraz dla wszystkich osób, które wspierają dzieła Akademii Młodzieżowej.

Czym jest Służba Matce Bożej?

Służba Matce Bożej to ruch modlitewny, który jest realizowany wspólnie przez społeczność tworzącą Akademię Młodzieżową działającą na terenie Archidiecezji Lubelskiej oraz inne zaangażowane osoby.  

Nabożeństwa modlitewne w intencji dobrego wychowania młodego pokolenia odbywaja się w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Parafii Świętego Mikołaja w Lublinie.

W jaki sposób służymy Matce Bożej?

Każdy członek Służby Matce Bożej zobowiązany jest realizować cztery podstawowe zadania:

– Odmawiać codziennie dziesiątkę różańca świętego w intencjach powierzonych

– Rozwijać własną religijność, bliskość z Bogiem i Matką Bożą

– Budować wspólnotę Służby Matce Bożej

– Rozwijać talenty dla Służby Matce Bożej

Kto i jak może dołączyć do Służby Matce Bożej?

Do Służby Matce Bożej może dołączyć każda osoba zatroskana o młode pokolenia. Zapraszamy rodziców, dziadków, wychowawców, nauczycieli oraz młodzież.

Wstąpienie do Służby Matce Bożej odbywa się po złożeniu uroczystego Aktu Oddania się Matce Bożej. Wydarzenie to ma miejsce podczas comiesięcznych nabożeństw w pierwsze soboty miesiąca w kościele pw. św. Mikołaja w Lublinie.

Złóż intencję

Liczba złożonych intencji

Prośba o modlitwę

Administratorem danych jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, NIP 712-01-67-025, REGON 004173022, KRS 0000094228

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.