...

Wspólnota Szkoła Ewangelicznego Wychowania

Czym jest Wspólnota Szkoła Ewangelicznego Wychowania

Wspólnota jest wspólnota religijną, czyli ma służyć wzrastaniu w świętości swoim członkom, przybliżać ich do Boga. Wspólnota jest szkołą wychowania młodego pokolenia według Ewangelii oraz jak być wychowawcą na wzór Pana Jezusa. Wspólnota ma przygotowywać członków, żeby na wzór Pana Jezusa działali wśród ludzi, szczególnie młodych. W tym działaniu najważniejszym zadaniem jest przybliżać młodych do Boga, prowadzicie ich do świętości.

Bardzo ważnym zadaniem jest również wspierać młodych modlitwą, gromadzić jak największą liczbę osób modlących się za młode pokolenie. W nazwie Wspólnoty zawarte trzy najważniejsze kwestie, wspólne uświecanie się, przez bliskie relacje z Panem Jezusem, uczyć się naśladując Mistrza jak być dobrym rodzicem lub wychowawcą, jak działać w świecie dla młodych, modlić się za nich.

 

Mówią o nas:

https://www.radioplus.pl/lublin/lublin-startuje-szkola-ewangelicznego-wychowania-aa-zvBJ-2tCT-8gip.html

https://biblia.wiara.pl/doc/7895212.Kursy-wychowania-wedlug-Ewangelii

https://lublin.gosc.pl/doc/7962976.Inauguracja-Szkoly-Ewangelicznego-Wychowania-w-Lublinie

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.