...

Akademia Młodzieżowa

Dlaczego Akademia

Akademia Młodzieżowa to program formacyjno-wychowawczy, który powstał w trosce o dobre wychowanie młodego pokolenia Polek i Polaków. Podstawową misja Akademii jest kształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka – człowieka silnej wiary, świadomego patrioty i obywatela, sprawnego w działaniu społecznym i gospodarczym.

Program Akademii to owoc wieloletniego doświadczenia pracy wychowawczej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Organizacja ta działa od 30.01.1990 roku na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Na przestrzeni trzech dekad Fundacja podejmowała wiele inicjatyw wychowawczych z myślą o dzieciach, młodzieży oraz osobach zajmujących się wychowaniem.

Wszystkie jej dzieła budowane są na fundamencie katolickich wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. Na tej podstawie konstruowany jest program, który spełnia kryteria systemu wychowawczego. W związku z dynamicznie zmieniającym się kontekstem społeczno – kulturowym stale weryfikowane są założenia programowe. Program jest udoskonalany i dostosowywany do potrzeb i możliwości współczesnego młodego człowieka.

Metody wychowawcze dobierane są pod względem następujących kryteriów: trafności, skuteczności, spójności i atrakcyjności.
Realizacja programu Akademii Młodzieżowej przez uczestnika zaplanowana jest na 6 lat. Propozycja rozwoju w Akademii skierowana jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich.

 

Program

Program Akademii Młodzieżowej zbudowany jest na bazie trzech fundamentalnych wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna. Wartości te to nie tylko sfera ideałów. Uczestnicy programu dążą do ich osiągnięcia poprzez realizację szczegółowo opracowanych programów formacji religijnej, społecznej i rozwoju talentów, których realizacja przewidziana jest na 12 semestrów (6 lat). Postępy uczestnika programu na akademickiej drodze rozwoju symbolizują zdobywane w czasie edukacji w Akademii Muszle i Perły, zdobywane stopniowo i z dumą przypinane do błękitnej szarfy.

O wartości programu Akademii Młodzieżowej stanowi atrakcyjna dla młodzieży metoda pracy wychowawczej – teatru i telewizji młodzieżowej. Przygotowywane przez młodzież programy każdorazowo służą promocji ważnych idei, wartości. Z powodzeniem realizujemy przedstawienia ewangelizacyjne czy patriotyczne, regularnie publikujemy w parafiach Magazyny Parafialne czy przygotowujemy wieczory ewangelizacyjne promujące modlitwę do Matki Bożej w intencjach za młodzież i o jej dobre wychowanie.

Nastolatkowie a Lublina i innych parafii diecezji lubelskiej z chęcią biorą udział w tego rodzaju działaniach ewangelizacyjnych, przy okazji doskonaląc swoje talenty medialne, teatralne czy liderskie.

Wszechstronny rozwój dla młodego człowieka

Rozwój talentów

Każdy młody człowiek, który trafia do Akademii może rozwijać swoje pasje medialne czy teatralne. Może czerpać z wiedzy i bogatego doświadczenia instruktorów młodzieżowych oraz z zaplecza technicznego (studio telewizyjne Akademii Młodzieżowej). Poprzez przygotowanie kolejnych produkcji teatralnych i medialnych młodzież odkrywa i doskonali umiejętności scenopisarskie, aktorskie, reżyserskie, operatorskie, nagłośnieniowe czy organizatorskie. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi osiągnięciami Akademii Młodzieżowej na kanale Telewizji AM na YouTube!

Rozwój religijny

Rozwijanie talentów medialnych i teatralnych to środek do celu, do rozwoju religijnego. Wszystkie działania Akademii Młodzieżowej służą dobremu wychowaniu młodego pokolenia, także poprzez budowanie dzieła modlitewnego Służba Matce Bożej – dla Dobrego Wychowania. Uczestnicy
programu, wychowawcy i przyjaciele Akademii Młodzieżowej każdego dnia modlą się w licznie do nas nadsyłanych intencjach modlitewnych z prośbą o wsparcie w trudnych sprawach wychowawczych.

Indywidualny wzrost duchowy uczestników programu Akademii Młodzieżowej jest zaplanowany w trzech etapach formacyjnych: Kerygmat, Pustynia i Apostolat.

Rozwój społeczny

Uczestnicy programu Akademii dążą do tego, by być światłymi i odpowiedzialnymi obywatelami, członkami różnorodnych wspólnot. W Akademii każdy semestr jest poświęcony jednej ze wspólnot: rodzinie, ojczyźnie lub Kościołowi. Młodzież z zaangażowaniem poznaje te wspólnoty, szuka odpowiedzi na pytanie, jak stworzyć dobrą grupę, jak być odpowiedzialnym liderem.


Kształcenie liderów

W młodzieżowych grupach Akademii w naturalny sposób wyłaniają się młodzieżowi liderzy. Program AM zapewnia im możliwość rozwoju w tej dziedzinie poprzez Kurs Liderski. Młodzież AM ma szansę spotykać się z ludźmi, którzy na co dzień mają duży wpływ na zmiany w społecznościach lokalnych. Zdają sobie sprawę, że dbanie o najbliższe otoczenie i przyjęcie odpowiedzialności to obwiązek patrioty. Dzięki nauce sprawnego planowania i zarządzania młodzi uczą się jak podejmować działania sprawnie i efektywnie.


Ośrodki Akademii Młodzieżowej

Ośrodki Akademii Młodzieżowej działają przy następujących parafiach:

– Parafia Świętego Mikołaja w Lublinie – Centrum Akademii Młodzieżowej. Instruktor: Wacław Czakon, tel: 508-195-306, e-mail: wacekczakon@fsd.lublin.pl

Parafia Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli. Instruktor: Kinga Ozga, tel: 603-253-541, e-mail: kinga.ozga@fsd.lublin.pl

– Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie. Instruktor: Paweł Ozga, tel: 516-353-197, e-mail: pawel.ozga@fsd.lublin.pl

– Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. Instruktor: Iwona Grzesiak, tel: 667-040-588, e-mail: iwona.grzesiak@fsd.lublin.plJeśli chcesz otworzyć ośrodek Akademii Młodzieżowej przy Twojej parafii zgłoś sie do nas!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.