...

Szkoła Świętego Mikołaja

Czym jest Szkoła Świętego Mikołaja

Szkoła Świętego Mikołaja to cyklicznie realizowany kurs relacji, przywództwa, kształcenia charakteru i skutecznego działania w oparciu o Pismo Święte.

Jest to unikatowy, bezpłatny program rozwojowy dla osób żyjących z ludźmi i dla ludzi, małżonków, rodziców, liderów grup, animatorów i wszystkich, którzy chcą nimi zostać.

Jest to biblijna szkoła liderów życia rodzinnego i społecznego, chcących realizować i pomnażać swoje talenty na rzecz ludzi, z którymi żyją.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.